Новости и отчеты (старое)

Меморандум о взаимном сотрудничестве


2020 жылдың наурыз-сәуір айларында сенім телефонының қызметіне 703 адам жүгінген. Олардың ішіндегі жартысынан көбі (60.5 %) психологиялық зорлық-зомбылық, сәл азырақ мөлшерде физикалық зорлық-зомбылық (40.6%) бойынша хабарласқан. Аталмыш уақыт ішінде Алматы қ. Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрабандарына арналған дағдарыс орталығында 78 адам қоныстанған. Тұрмыстық зорлық-зомбылық – Қазақстандағы өзекті мәселердің бірі. Әсіресе, карантин кездінде бұл көрсеткіштердің лезде өскені байқалған болатын.

Еліміздегі әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың алдын-алу және оған қарсы әрекет ету бойынша жүргізілетін шаралар мен заңнамалық және институционалдық базаның болуына қарамастан, агрессорларға бағытталған оңалту және реинтеграциялау қызметтерінің қажеттілігі сақталып отыр.

«Дағдарыс орталықтарына арналған іс-шаралар кешенін ұйымдастыру және агрессорлармен жұмыс» жобасы аясында «Дағдарыс орталықтарының одағы» ЗТБ Алматы қ. Полиция департаментінің Жергілікті Полиция Қызметімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Меморандум зорлық-зомбылықтың және гендерлік кемсітудің барлық нысандарының алдын алу және жою, қоғамда зорлық-зомбылықсыз қатынастарды қалыптастыру және тұрмыстық зорлық-зомбылық агрессорларымен жұмыс жасау бойынша өзара тиімді әрекеттестікке бағытталған.

Бірлескен қызмет өкілдердің білім беру бағдарламаларына қатысуы, бірлескен жобалар мен іс-шаралар ұйымдастыруы және т.б. арқылы тәжірибе мен білім алмасу негізінде көрініс табады. Меморандум аясында Дағдарыс орталықтарының одағына жеке консультациялар, топтық психологиялық түзету жұмыстарын жүргізу, тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына шұғыл психологиялық көмек көрсету және баспанамен қамтамасыз ету, 150 телефоны бойынша тәулік бойы кеңес беру міндеті жүктелді. Ал, Жергілікті Полиция Қызметі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың агрессорларын психокоррекциялық бағдарламаға бағыттау және олардың қатысуын қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті өз мойынына алды.

Меморандум үш жылға келісілген, яғни ол 2023 жылдың 15 наурызына дейін жарамды болып табылады.С марта по апрель 2020 года на телефон доверия обратилось 703 человека. Из них больше чем половина (60.5 %) относятся к психологическому насилию, на втором месте стоит физическое насилие (40.6%). За это же время в приюте Кризисного Центра г.Алматы были размещены 78 человек. Бытовое насилие одна из острых проблем в Казахстане. Особенно за время карантина был замечен резкий прирост обращений.

Несмотря на наличие законодательной и институциональной базы, а также на предпринятые усилия по предотвращению и реагированию на насилие в отношении женщин в стране, остается потребность в предоставлении услуг по реабилитации и реинтеграции самих агрессоров.

В рамках проекта «Организация комплекса мероприятий по совершенствованию деятельности кризисных центров для жертв бытового насилия и работе с агрессорами» ОЮЛ «Союз кризисных центров» заключил меморандум с Местной Полицейской Службой Департамента полиции г.Алматы о взаимном сотрудничестве. Меморандум направлен на взаимовыгодное сотрудничество по предотвращению и искоренению насилия и всех форм гендерной дискриминации, формированию ненасильственных отношений в обществе, работе с агрессорами бытового насилия.

Сотрудничество осуществляется в виде обмена опытом и знаниями, посредством участия представителей в образовательных программах, организации совместных проектов и мероприятий итд. В рамках Меморандума Союз кризисных центров обязуется проводить индивидуальные консультации, групповые психокоррекционные работы, предоставлять экстренную психологическую помощь жертвам бытового насилия, оказывать содействие в размещении приюта для жертв бытового насилия, предоставлять в круглосуточном режиме консультацию по телефону 150. Местная полицейская служба Департамент полиции г.Алматы взяла на себя обязанность направлять и обеспечивать присутствие агрессоров бытового насилия на психокоррекционной программе.

Меморандум был заключен сроком на три года, то есть он будет действовать до 15 марта 2023 года.

☎️150
📱8 708 106 08 10
📧kzsoyuz@gmail.com
🌍Telefon150.kz
@cisc_official
@crisis_center_almaty
@akimat_almaty

#qogamgov #cisc2020 #telefon150kz