Новости и отчеты (старое)

Проект оказания помощи жертвам бытового насилия

Проект оказания помощи жертвам бытового насилия
Объединение юридических лиц «Союз кризисных центров» в Казахстане при поддержке фонда Soras Казахстан начали реализацию проекта с 22 мая по 22 сентября. Целью проекта является: информирование населения о механизмах защиты от бытового насилия, организация качественной, экстренной помощи жертвам бытового насилия.
Задачи проекта:
1. проведение информационной кампании среди населения о механизмах защиты от бытового насилия, о действующих службах защиты прав жертв бытового насилия. В частности, о деятельности Службы «Национальная телефонная линия доверия для детей и молодежи» №150 (далее НТЛДДиМ № 150), о работе Кризисных центров, подразделений полиции по защите женщин от насилия. Служба НТЛДДиМ № 150 работает в круглосуточном режиме, на принципах конфиденциальности и анонимности, обеспечен бесплатный дозвон с любой точки Казахстана.
2) оказание прямой помощи жертвам бытового насилия, пребывающих в Кризисных центрах, которые нуждаются в усиленном питании и антисептических средствах, из расчета 20000 тенге на человека. И оплата труда, 23 специалистов КЦ, которые в период ЧС предоставляют заочное консультирование, безопасное жилье жертвам бытового насилия.
3) Предоставление телефонного консультирования для потенциальных жертв бытового насилия, жертв бытового насилия по НТЛДДиМ №150
#фондsorasказахстан #бытовоенасилие #помощьжертвамнасилия #оплататруда #безопасноежильежертвамнасилия #профилактикабытовогонасилия

Жобаның мақсаты: халықты ақпараттандыру тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғауыі, сапалы шұғыл медициналық көмекті тұрмыстық зорлық- зомбылықтың құрбандарға ұйымдастыру
Міндеттері:
1) ақпараттық науқан жүргізу тұрғындарды үйден қорғаудың тетіктері туралы қолданыстағы құқықтарды қорғау қызметтеріне қатысты зорлық-зомбылық агрессорларды тарта отырып, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрсеткендерді жазалауға. Атап айтқанда, іс-шаралар туралы Ұлттық телефон желісінің қызметтері балалар мен жастарға сенім телефониясы»№ 150 (бұдан әрі - NTLDDiM № 150), дағдарыс орталықтарының жұмысы туралы, әйелдерді қорғайтын полиция бөлімшелері зорлық-зомбылық және басқа да қатысушылар ҚР «Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын-алу туралы».
Қызмет көрсету NTLDDiM № 150 тәулік бойы режимінде жұмыс істейді, құпиялылық және анонимділік, тегін теру қарастырылған Қазақстанның кез-келген жерінде. Телефон кеңесшілері
-психологтар бастапқыда дағдарысты, қоңырау себептерің, қиын жағдайдан қалай шығу керек екенің үйде зардап шеккендердің ерекше қорғалуы мен іс-әрекеттері қабылдауда;
2) тұрмыстық зардап шеккендерге тікелей көмек көрсету дағдарыс орталықтарында тұратын зорлық-зомбылық, жақсартылған тамақтануды қажет ететін және антисептикалық заттармен қамтамасыз етуде. 20 000 мөлшерінде бір адамға шағады. ҚЦ - дан 23 маман төтенше жағдайлар кезінде корреспонденцияны қамтамасыз ететін кеңес беру, зардап шеккендерге қауіпсіз баспана тұрмыстық үй береді.
3) Ықтимал зардап шеккендерге телефонмен кенес беру тұрмыстық зорлық-зомбылықтан сақтану ушін NTLDDiM № 150 нөміріне соғыныз.
#фондsorasқазақстан #тұрмыстықзорлық-зомбылық #зорлықзомбылыққұрбандарынакөмек #жалақы
#зорлық-зомбылыққұрбандарыүшінқауіпсізбаспана
#тұрмыстықзорлық-зомбылықтыңалдын-алу