Новости

Каждый шестой ребенок в Казахстане является свидетелем бытового насилия

https://kazpravda.kz/n/kazhdyy-shestoy-rebenok-v-kazahstane-yavlyaetsya-svidetelem-bytovogo-nasiliya/