Методическая база (старое)
Истории звонков 150

История о буллинге

Бүгін мектептегі буллинг мәселесі жайында сөз қозғаймыз.
Психологтар агрессор мен жәбірленушінің арасындағы тең емес күштер жағдайында бір адамның топ ішінде басқасына қатысты қасақана жүйелі агрессивті мінез-құлықты «буллинг» деп атайды.

Сенім телефонына буллинг мәселесіне байланысты қоңырау түсті. Тұтқаның ар жағында үмітсіз қалған 13-14 жасар жасөспірім баланың толқып тұрған үзік‐үзік дауысы естілді. Отбасының көшуіне байланысты бала басқа мектепке ауыстырылған еді. Жаңа мектепте ол қудалауға түсіп, прессинг және оқушылардың қабылдамауымен бетпе‐бет келді. Психолог мұқият тыңдап, өз мәселесін толыққанды жеткізуге мүмкіндік беріп, орын алып жатқан жағдайдың себебін түсіндіруге тырысты. Ол буллердің (агрессордың) өзі физикалық тұрғыда мықты, коммуникативтілік қабілеті жақсы болуы мүмкін екенін, алайда, оның отбасындағы жағдай жағымсыз болып келетінін жеткізді. Агрессия және немқұрайлылық – көбінесе эмоционалды байланыстың жоқтығынан болуы мүмкін.

Егер «куәгерлердің» іс-әрекеті туралы айтатын болсақ, бұл нақты жағдайға байланысты. Куәгерлер қорлауды қолдап, пассивті түрде мақұлдай алады немесе орын алған жағдайға бейжай көзқараста болуы да мүмкін. Қорлық әрекеттерге атсалысу себептерінің бірі – буллердің құрбандары қатарына қосылудан қорқу. Куәгерлер жәбірленушіні қорғаулары да мүмкін, біреулері – пассивті түрде (олар қорлыққа қарсы, бірақ әрекетсіздік танытады), басқалары – белсенді түрде (олар жәбірленушіні қорғаштауға тырысады).

Бала өзінің «құрбан» кейпін және агрессордың ұстанымын түсінген соң, психолог баланың өз‐өзіне сенімділігін ояту мақсатында оны жағымды қасиеттері туралы сұрап, оған қолдау беретіндігін сездіртеді. Бұл оның агрессорге төтеп бере алатындығын түсінуге әсер етіп, маманмен сөйлескеннен кейін абоненттің ойы өзгеріп, өзіне деген сенім пайда болды.


Сегодня расскажем о проблеме школьного Буллинга.
Психологи называют «буллингом» преднамеренное систематическое агрессивное поведение в коллективе одного человека в отношении другого в условиях неравенства сил между агрессором и жертвой.

На телефон доверия поступил звонок с проблемой буллинга. На другом конце трубки был слышен взволнованный, прерывистый, в полном отчаянии голос подростка лет 13-14. Ребенок в связи переездом был переведен в другую школу. В новой школе он столкнулся с настоящей травлей, прессингом и полным непринятием учеников. Психолог внимательно выслушав, и дав ему полностью проговорить свою проблему объяснил, почему это происходит. Рассказал, что сам буллер (агрессор) может быть и физически крепок, может обладать коммуникативными навыками. И в тоже время в его семье не все так гладко. Агрессия и равнодушие – зачастую полное отсутствие эмоционального контакта.

Если говорить о поведении «свидетелей», оно зависит от конкретных обстоятельств. Свидетели могут поддерживать издевательства, пассивно одобрять или безразлично наблюдать за происходящим. Одна из причин соучастия в травле – это страх, самим не стать жертвой буллера. Свидетели могут и защищать – одни пассивно (они против насилия, но бездействуют), другие активно (пытаясь защитить жертву).

После того, как ребенок понял свою позицию «жертвы» и позицию «агрессора», психолог дал осознать абоненту поддержку, спрашивая его позитивные качества, чтобы ребенок почувствовал, что он сможет и у него всё получится. Чтобы он понял, что сможет противостоять агрессору. После разговора с специалистом к ребёнку пришло это осознание и понимание, что очень важно для него.

☎️150
📱 8 708 106 08 10
🌏 Telefon150.kz
@cisc_official
@crisis_center_almaty
@akimat_almaty

#qogamgov #cisc2020
#cенімтелефоны #телефондоверия #150 #нетнасилию #счастливыедети #психолог #помощьпсихолога #хикая #история #буллинг #дети #детившколе #агрессия #подростки #жасөспірімдер